Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 696

 Trong hai ngày 13/7, 14/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 thuộc các lĩnh vực khoa học Nông nghiệp và Y dược; Xã hội – nhân văn;  Kỹ thuật và công nghệ nhằm xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện và không thực hiện, những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung và phương thức thực hiện đối với từng nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đánh giá theo 05 tiêu chí: (1) Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài; (2) Tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra trong đề xuất đặt hàng; (3) Khả năng không trùng lắp của đề tài với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; (4) Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện đề tài; (5) Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện.

Hội đồng KH&CN đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích để thống nhất tên, định hướng mục tiêu, sản phẩm dự kiến, kiến nghị phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp) và đề xuất địa chỉ tổ chức ứng dụng kết quả sau khi nghiên cứu. Qua đó, xác định danh mục nhiệm vụ khoa học thực hiện trong năm 2023 và những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho từng nhiệm vụ.

Qua các buổi làm việc, hội đồng tư vấn đã chọn được 05 đề xuất cho năm 2023. Trong đó, có 04 đề xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 01 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đối với các đề xuất đã được chọn, Sở KH&CN sẽ hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm 2023.

 

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đang thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 1). Thời hạn hết hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến 17 giờ ngày 24/2/2023./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang