Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổng cục TCĐLCL ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Lượt xem: 1273
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ký Quyết định số 816/QĐ-TĐC ngày 29/4/2021 ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Tên, ký hiệu và số hiệu của các văn bản như sau:

STT

Tên văn bản

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1

Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 111:2021

Thay thế ĐLVN 111:2002

2

Biến dòng đo lường – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 121:2021

Thay thế ĐLVN 126:2012

3

Biến áp đo lường – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 144:2021

Thay thế ĐLVN 144:2012

4

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 237:2021

Thay thế ĐLVN 237:2011

5

Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước – Quy trình kiểm định

ĐLVN 344:2021

Ban hành mới

6

Phương tiện đo vận tốc gió – Quy trình kiểm định

ĐLVN 345:2021

Ban hành mới

7

Pipet - Quy trình kiểm định

ĐLVN 346:2021

Ban hành mới

8

Bể chuẩn dung tích - Quy trình hiệu chuẩn

ĐLVN 347:2021

Ban hành mới

9

Vôn kế xoay chiều - Quy trình hiệu chuẩn

ĐLVN 354:2021

Ban hành mới

10

Đầu đo công suất cao tần - Quy trình hiệu chuẩn

ĐLVN 355:2021

Ban hành mới

11

Phương tiện đo cường độ điện trường – Quy trình kiểm định

ĐLVN 356:2021

Ban hành mới

12

Máy phát sóng - Quy trình hiệu chuẩn

ĐLVN 357:2021

Ban hành mới

          Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.                                                                                              

 Thiên Hòaipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang