Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Lượt xem: 569
Ngày 19/4/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cảng biển. Quy chuẩn này không áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá, cảng và bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển; Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh khai thác cảng biển.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển - Mã số đăng ký: QCVN 107:2021/BGTVT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

                    Phạm Hưngipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang