Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị công chức và người lao động năm 2023
Lượt xem: 159
Chiều ngày 12/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Sở, các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở.

Tại hội nghị thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động năm 2023; đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở năm 2023; Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2022; Kết quả giám sát, hỗ trợ CC-NLĐ thực hiện dân chủ ở cơ quan; Kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Sở năm 2023; Kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và công khai dự toán năm 2024; Báo cáo tài chính công đoàn năm 2023. Sau đó, hội nghị tiến hành thảo luận, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung các dự thảo báo cáo và các quy chế của cơ quan. Toàn thể công chức và người lao động đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí với các dự thảo báo cáo và dự thảo các quy chế có liên quan.

anh tin bai

anh tin bai

Qua đánh giá kết quả trong năm 2023, tập thể lãnh đạo Sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động như: chế độ tiền lương, bảo hiểm; công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động; công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đảm bảo công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những kết quả của các tập thể, cá nhân đạt được trong thời gian qua, Giám đốc Sở đã trao tặng giấy khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 và 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Trong Hội nghị lần này, Ban lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở đã ký kết giao ước thi đua về chuyên môn và công đoàn trong năm 2024 với 100% công chức và người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của cơ quan; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2024./.

Thiên Hương


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang