Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 1077
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm tỉnh Bình Thuận năm 2023, với một số nội dung như sau:

1. Tiêu chí chung:

Xây dựng các mô hình đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ lợi thế, chủ lực của địa phương gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ và các sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

2. Một số tiêu chí cụ thể

a) Về xây dựng chỉ dẫn địa lý

- Đăng ký chỉ dẫn địa lý cho những sản phẩm đặc thù, có thế mạnh của tỉnh.

- Phù hợp với chủ trương, định hướng và điều kiện thực tế của tỉnh. Có ít nhất hai sản phẩm có giá trị được chế biến từ một sản phẩm đặc thù.

b) Về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

- Đăng ký giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho những sản phẩm có giá trị, có hiệu quả cao và những sản phẩm OCOP của tỉnh.

- Phù hợp với chủ trương, định hướng và điều kiện thực tế của tỉnh. Sản phẩm đã được định danh thương mại về thể loại và được thị trường chấp nhận tiêu thụ trên phạm vi rộng.

3. Phiếu đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ được thực hiện theo mẫu kèm theo Thông báo này và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành – TP.Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận trước ngày 30/9/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại 0252.3832247 gặp bà Huỳnh Thị Kim Phượng (email: phuonghtk@skhcn.binhthuan.gov.vn).

Trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xem xét tính cấp thiết, tổ chức xác định nhiệm vụ, trình chủ tịch UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023.

Đính kèm nội dung Thông báoPhiếu đề xuất

Huỳnh Phượng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang