Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả đánh giá đề cương thực hiện nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.
Lượt xem: 222
Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.

Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023 (đợt 2). Trong đó có đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”, Với định hướng mục tiêu chính: Xây dựng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và 2025 đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm chính: Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”. Tiêu chí: Các chuyên đề được biên soạn đảm bảo tính khoa học, cô đọng, súc tích, dễ học, dễ nhớ, dễ vận dụng nhằm tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập, làm theo Bác trong đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong ngày 06/11/2303, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá đề cương đề tài trên. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá những mặt mạnh và hạn chế thuyết minh đề cương của đơn vị đăng ký chủ trì. Kết quả Hội đồng đã thống nhất thông qua đề cương thực hiện đề tài do trường Chính trị tỉnh Bình Thuận là đơn vị đăng ký chủ trì và ThS. Trần Thị Minh Hoài là chủ nhiệm đề tài./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang