Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Lĩnh vực ISO được công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng (xét năm 2020)
Lượt xem: 405

 

STT

Tên đề tài, sáng kiến

 

Tác giả/Nhóm tác giả

 

Kết quả

Mức độ hiệu quả

Mức độ
ảnh hưởn
g

Điểm

Xếp loại

 

01

Xây dựng bộ tài liệu mẫu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Nhóm tác giả: Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Trưởng phòng Hành chính và bà Trần Thị Huyền Trâm – Nhân viên phòng Hành chính của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng

75,4

B

 

Toàn tỉnh

 


Tin khác
1 2 3 4 5 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang