Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 501
  • Trong tuần: 22 906
  • Trong tháng: 65 835
  • Tất cả: 820321
Đăng nhập
Lượt xem: 1357

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020. Bao gồm các nội dung đăng ký dự tuyển như sau:

 

1. Nhu cầu tuyển dụng

 a) Nhu cầu tuyển dụng các vị trí hành chính: 72 chỉ tiêu. Trong đó:

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 37 chỉ tiêu.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 35 chỉ tiêu.

b) Nhu cầu tuyển dụng vị trí Quản trị mạng: 12 chỉ tiêu. Trong đó:

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 08 chỉ tiêu.

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố: 04 chỉ tiêu.

c) Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển (Biểu kèm theo).

2. Ngạch và hình thức tuyển dụng

a) Tuyển dụng các vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương, 3 cán sự hoặc tương đương.

b) Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

3. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Tất cả những người đảm bảo điều kiện tại Khoản 4 Mục II và có nguyện vọng vào làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển

 a) Người tham gia dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

 - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, gồm:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nhóm vị trí việc làm cần tuyển (theo Biểu đính kèm tại điểm c Khoản 1 Mục II).

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với các vị trí trọng yếu, cơ mật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại điểm a Khoản 4 Mục II.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển

 a) Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (theo mẫu đính kèm) và 04 phong bì gửi đảm bảo ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

 b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

 c) Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Lệ phí tham gia tuyển dụng

a) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:

 - Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

 - Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

b) Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ phiếu, phí dự tuyển sẽ được hoàn trả phiếu, phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

c) Kinh phí tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 được chi từ nguồn thu lệ phí dự thi của các thí sinh và nguồn kinh phí UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ trong dự toán kinh phí cho kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020.

7. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại Khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

 Chi tiết nội dung của Quyết định số 950/QĐ-UBND  950qdub2.docx 950qdub1.xls

 

Huỳnh Phượng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang