Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 22 914
  • Trong tháng: 65 843
  • Tất cả: 820329
Đăng nhập
Lượt xem: 1290

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (lần 3)

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm  nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (lần 3)
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2020 (lần 3) như sau:
Đề tài “Xây dựng mô hình chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né – thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận”
a. Định hướng mục tiêu chính của đề tài: 
* Mục tiêu chung: Phát triển du lịch cộng đồng tại làng chài Mũi Né góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận.
    * Mục tiệu cụ thể:
  - Xây dựng được mô hình chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né: tham quan thắng cảnh, trải nghiệm cuộc sống người dân, tìm hiểu văn hóa địa phương …
- Đề xuất được bộ tiêu chí phát triển du lịch cộng đồng tại làng chài Mũi Né.
- Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né.
b. Dự kiến sản phẩm chính của đề tài: 
- Mô hình chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né, trong đó có tham quan thắng cảnh, trải nghiệm cuộc sống người dân làng chài, thưởng thức ẩm thực, không gian giới thiệu văn hóa địa phương … 
    - Mô hình do chính người dân làng chài Mũi Né cung cấp các dịch vụ và cần có các tiêu chí đánh giá cụ thể như: Đảm bảo VSATTP, thu nhập của người dân tham gia mô hình cao hơn hiện nay ….
    - Có ít nhất 02 tour du lịch tham quan mô hình du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né, mỗi tour có ít nhất 20 du khách và được các du khách đánh giá cao về sự hài lòng.
    - Bộ các quy chế quản lý, vận hành mô hình làng chài Mũi Né.
    - Bộ tiêu chí phát triển du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né.
- Bộ các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng làng chài Mũi Né..
c. Dự kiến phương thức thực hiện:
- Nhiệm vụ KHCN này là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện dưới dạng Đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (ĐT-05). Đề tài được đặt hàng thực hiện theo phương thức tuyển chọn.
- Đề tài triển khai có sự đóng góp kinh phí thực hiện của doanh nghiệp và các hộ dân tham gia.
d. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả:
- Sử dụng trực tiếp: Các hộ dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận; UBND phường Mũi Né.
    - Sử dụng gián tiếp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Phan Thiết; Các đơn vị khác có liên quan.
Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:
1. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì. 
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề tài (Biểu B1-1-ĐON).
3. Thuyết minh đề tài theo biểu B1-2b-TMĐTXH.
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Biểu B1-3-LLTC);
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện đề tài có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
6. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài (Biểu B1-5-PHNC).  
7. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện đề tài (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).
8. Phương án huy động vốn đối ứng đối với đề tài phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau: 
a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện đề tài. 
b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện đề tài.  
c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện đề tài hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện đề tài, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho đề tài với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện đề tài.   
8. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn  thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định đề tài.  
Các biểu mẫu có thể tải từ website  http://skhcn.binhthuan.gov.vn  => tại mục Thông báo.
Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm 14 bản: 01 bản gốc và 13 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (qua đường bưu điện hoặc gửi  trực tiếp). 
Thùng đựng Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên đề tài; 
b) Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 
c) Họ tên, số điện thoại, địa chỉ mail của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính; 
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 09/10/2020. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp). 
Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.
Địa chỉ:  Sở Khoa học và Công nghệ. 
                         08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.    
                         ĐT: 0252.382.33.93; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang