Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 23 196
  • Trong tháng: 66 125
  • Tất cả: 820611
Đăng nhập
Lượt xem: 1148

Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin & Ứng dụng tiến bộ KHCN năm 2020

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 31/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 và Công văn số 119/SNV-TCCC ngày 21/01/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định dự thảo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN năm 2020.

Nay, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN (là đơn vị trực thuộc Sở) năm 2020.

- Thông báo kèm theo: ThongBao.pdf

- Kế hoạch tuyển dụng: KeHoach.pdf

- Chỉ tiêu tuyển dụng: NhuCau.pdf

- Phiếu đăng ký: PhieuDangKy.pdf

- Tài liệu khác: BienNhan.pdf

- Quyết định danh mục tài liệu ôn tập: 54_QD Danh muc tai lieu.signed.signed.pdf + danh muc tai lieu.rar

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang