Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận.
Lượt xem: 935
Thực hiện Quyết định số 242 /QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9, 9a, 9b và 9c thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án. 

Qua hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu theo Quyết định số 119/QĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận.

Nhà thầu trúng thầu gói thầu số 9 là Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Labotec.

- Địa chỉ: L2 - 30 Khu dân cư River Park, đường Võ Chí Công, P. Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh với giá trúng thầu: 3.823.600.000 đồng.

- Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Gói thầu nói trên khi được triển khai, đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị sự nghiêp công lập tăng dần mức độ tư chủ, phấn đấu từng bước trở thành đơn vị sự nghiêp công lập tự chủ về chi thường xuyên./.

Trần Thị Đàm


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang