Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”.
Lượt xem: 365
Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện đề tài“Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.

- Quyết định số 2533/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện đề tài. Cụ thể: Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Minh Hoài. Đề tài với mục tiêu là Xây dựng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và 2025 đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận; Sản phẩm chính của đề tài: Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

- Theo thuyết minh và hợp đồng đã ký kết, Đơn vị chủ trì thực hiện Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phải thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” trong tháng 2/2024.

anh tin bai

- Ngày 26/2/2024, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chuyên đề trên. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nêu ý kiến nhận xét, trao đổi về kết quả thực hiện chuyên đề. Hội đồng thống nhất thông qua chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang