Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.
Lượt xem: 136
Ngày 22/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 156/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành về xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Về danh mục các thủ tục hành chính cấp trung ương có 03 thủ tục:

1. Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

2. Thủ tục chỉ định, chỉ định lại tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.

3. Thủ tục chỉ định bổ sung phạm vi giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.

- Về thủ tục hành chính cấp tỉnh có 01 thủ tục: Xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên./.

Việt Hùng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang