Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông báo thông tin về đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu
Lượt xem: 649

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 và Quyết định Số 18/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND.

          Nay, Sở KH&CN thông báo một số thông tin về đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

          Tên Đề tài Nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị Ariya của người Chăm tỉnh Bình Thuận

          - Kinh phí thực hiện: 515.675.000 đồng (Năm trăm mười lăm triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

          - Thời gian thực hiện Đề tài là 18 tháng, từ tháng 11/2019 đến hết tháng  04/2021, xin gia hạn hết 12/2021.

          - Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á.

          - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Thành Phần.

          - Các thành viên tham gia thực hiện: PGS. TS. Thành Phần; Ths. Nguyễn Ngọc Ánh; TS. Trần Đình Lâm; Ths. Thanh Thị Minh Hiền; CN. Lư Thái Tuyên; Ức Viết Vòng; CN. Lâm Đặng Bảo Thi; Lâm Tấn Bình; Qua Đình Lang; TS. Bá Trung Phụ.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Ngày 15/3/2022 tại Hội trường Sở KH&CN Bình Thuận. 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang