Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 22 912
  • Trong tháng: 65 841
  • Tất cả: 820327
Đăng nhập
Lượt xem: 1090

Thông báo Kết quả tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 ​

 

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 85/TB-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Về việc tuyển dụng công chức năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 930/TB-SNV ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ Về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp của Tổ Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 ngày 03/6/2020.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

STT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

1

Văn phòng Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Văn thư

2

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

1

Kế toán

2. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển: Kèm theo Biểu số 1.  

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển biết./.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang