Cải cách hành chính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 597
  • Trong tuần: 23 002
  • Trong tháng: 65 931
  • Tất cả: 820417
Đăng nhập
Lượt xem: 337

Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975”

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh có quyết định số 2503 /QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ   KHCN “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975” . Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, chủ nhiệm nhiệm vụ: Huỳnh Thái Dương. 

1.Mục tiêu nhiệm vụ:

Sưu tầm, khai thác, hệ thống hóa tư liệu để nghiên cứu, biên soạn, hoàn thành công trình “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975”.

2. Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đảm bảo cơ sở khoa học và phản ảnh đầy đủ các nội dung và kết quả nghiên cứu đạt được của đề tài.

- Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975), Tiêu chí: Đảm bảo cơ sở khoa học và tính khả thi cao, đầy đủ, trung thực, khách quan, có hệ thống các sự kiện lịch sử về phong trào cách mạng kháng chiến, những chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng, chính quyền; về xây dựng, phát triển Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh;

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Website Tỉnh ủy Bình Thuận;Tập Thông tin công tác Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận;

3. Đơn vị sử dụng trực tiếp kết quả sau khi nghiên cứu: Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Các đơn vị khác có liên quan.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 2 giai đoạn 1954 - 1975” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, thực hiện. Đây là nhiệm vụ thiết thực, cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Khi hoàn thành, thông qua những sự kiện cụ thể trong từng giai đoạn nhằm vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng bộ, công tác tư tưởng, công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, bổ sung, làm phong phú thêm truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh./.

Kiều Diễm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang