Công bố Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy dịnh của pháp luật năm 2018

Thông báo

Công bố Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy dịnh của pháp luật năm 2018

Ngày 23/11/2018 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3243/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết  so với quy định của pháp luật năm 2018.

Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ theo file đính kèm


Các thủ tục rút ngắn

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297348
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech