Công bố danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thông báo

Công bố danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày 28/11/2018,  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3313/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã trên dịa bàn tỉnh Bình Thuận.
Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ gồm:

1. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia – Mã số TTHC: BKHVCN-BTN-282564
2. Thủ tục kiểm tra nhà nước về  chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 nhập khẩu – Mã số TTHC: BKHVCN-BTN-282565
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long – Mã số TTHC: BTN-262353
4. Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long – Mã số TTHC: BTN-262367
5. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long – Mã số TTHC: BTN-262367./.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297352
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech