Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Thông báo

Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

1. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, tết, ngày nghĩ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề; tiếp công dân đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân.Trường hợp Giám đốc Sở có công tác đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân.
2. Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.
- Thời gian:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ, số 08, đường Nguyễn Thất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


Công văn thông báo

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297349
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech