Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo

Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ


Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính theo các nội dung sau:

 - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

-Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

1. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp:

- Đối với doanh nghiệp    : http://doanhnghiep.chinhphu.vn
- Đối với người dân    : http://nguoidan.chinhphu.vn

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

- Địa chỉ: 04 Hải Thượng Lãn Ông – Phan Thiết – Bình Thuận
- Số điện thoại: (0252). 3502565
- Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh@binhthuan.gov.vn

3. Công chức trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính:

- Họ và tên            : Huỳnh Thị Kim Phượng
- Chức vụ    : Chuyên viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ – Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
- Thư điện tử        : phuonghtk@skhcn.binhthuan.gov.vn
- Điện thoại            : 0252.3821408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5244245
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech