Thông báo Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ

Thông báo

Thông báo Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ

Theo quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau có trách nhiệm đăng ký hoặc được khuyến khích đăng ký tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ:


   1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước.

   2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ không sử dụng ngân sách nhà nước (được khuyến khích đăng ký).

   3. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đăng ký các nhiệm vụ trên có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.


    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp bộ theo quy định, ngày 12/6/2018 Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thông báo đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ http://dichvucong.most.gov.vn/ và Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia http://dangkykqnv.vista.gov.vn/.
Vì vậy Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và cấp Bộ có thể lựa chọn các hình thức phù hợp với khả năng: nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính hoặc nộp trực tuyến (theo một trong hai địa chỉ nêu trên) để đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ theo quy định.

Để được hướng dẫn chi tiết, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ theo địa chỉ:


                Văn phòng đăng ký kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
                Số 24, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội
                Điện thoại: 024.39349116
                Email: khcn@vista.gov.vn
    Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng  theo quy định./. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5170289
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech