Thông báo hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Thông báo

Thông báo hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020,Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 8585/SHTT-TSTT ngày 03/8/2018 về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích, theo đó sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các giải pháp kỹ thuật, cụ thể như sau:
1. Đối tượng được hỗ trợ
Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Chưa nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
- Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn Ngân sách Nhà nước.
2. Nội dung hỗ trợ
- Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan phục vụ việc đăng ký;
- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác;
- Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.
3. Kinh phí hỗ trợ
Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các công việc như: Lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác.
4. Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ:
Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn
Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: trước 15h00 ngày 6/9/2018

- Các tổ chức, cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ, tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn hỗ trợ cho mỗi tổ chức, cá nhân 01 giải pháp kỹ thuật (do nguồn kinh phí năm 2018 hạn chế).
- Ưu tiên các đề xuất có thông tin đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định và theo nguyên tắc nộp trước hỗ trợ trước.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại: 0904.712.355, email: atuan.noip@gmail.com.
Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong tỉnh được biết để được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích./.


kèm Phiếu đề xuất

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5170243
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech