Thông báo danh sách những người đủ và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2018

Thông báo

Thông báo danh sách những người đủ và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển và những người không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2018, cụ thể như sau:
- Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển công chức 2018 (Xem tại  file đính kèm)
- Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2018: Không có
- Danh sách đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2018: Không có
- Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức 2018 (Xem tại  file đính kèm)
Đối với những người không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2018, vui lòng liên Phòng Hành chính -Tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (số 04 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; điện thoại: 0252. 3754027) để nhận lại hồ sơ và lệ phí tham gia tuyển dụng.
Xem chi tiết thông báo tại  file đính kèm,
Trân trọng thông báo./.


File đính kèm

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5055766
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech