Thông báo “Phiếu điều tra, hiện trạng đào tạo cán bộ gắn với đầu tư hạ tầng cơ sở, trang thiết bị của tổ chức nghiên cứu, ứng dụng trên địa bàn tỉnh”

Thông báo

Thông báo “Phiếu điều tra, hiện trạng đào tạo cán bộ gắn với đầu tư hạ tầng cơ sở, trang thiết bị của tổ chức nghiên cứu, ứng dụng trên địa bàn tỉnh”

Thực hiện Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao cho Sở KH&CN chủ trì, thực hiện, rà soát, đánh giá việc đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ gắn với đầu tư hạ tầng cơ sở, trang thiết bị của các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và đề xuất giải pháp.  

Ngày 10/01/2012, Sở KH&CN đã có Công văn số 27/SKHCN-VP gửi tới Quý cơ quan, đơn vị “Phiếu điều tra, hiện trạng đào tạo cán bộ gắn với đầu tư hạ tầng cơ sở, trang thiết bị của tổ chức nghiên cứu, ứng dụng trên địa bàn tỉnh” để đơn vị cung cấp thông tin, gửi về Sở trước ngày 06 tháng 02 năm 2012.

 Quý cơ quan có thể tải mẫu phiếu tại đây. Phiếu điều tra của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi theo địa chỉ: Sở KH&CN Bình Thuận (08, Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết).  

Văn Trung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297350
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech