THÔNG BÁO Về việc Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức tư vấn miễn phí về sở hữu trí tuệ và xây dựng, phát triển thương hiệu với chủ đề “Sáng tạo hôm nay – thiết kế tương lai”

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức tư vấn miễn phí về sở hữu trí tuệ và xây dựng, phát triển thương hiệu với chủ đề “Sáng tạo hôm nay – thiết kế tương lai”

THÔNG BÁO

Về việc Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức tư vấn miễn phí về sở hữu trí tuệ và xây dựng, phát triển thương hiệu với chủ đề “Sáng tạo hôm nay – thiết kế tương lai”

          Ngày 30/3/2017, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Thông báo số 005/TB-HSCVN ngày 24/3/2017 của Hội sáng chế Việt Nam về việc tổ chức tư vấn miễn phí về sở hữu trí tuệ và xây dựng, phát triển thương hiệu với chủ đề “Sáng tạo hôm nay – thiết kế tương lai”, theo đó nhằm chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Hội sáng chế Việt Nam phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH tư vấn Aliat Legal và Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu Việt Nam tổ chức tháng tư vấn miễn phí với chủ đề “Sáng tạo hôm nay – thiết kế tương lai” tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông tin về tháng tư vấn miễn phí của Hội sáng chế như sau:

1. Mục đích:

          Cung cấp cho các tổ chức, cá nhân thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong việc xác lập, bảo vệ, khai thác quyền đối với sáng chế và các tài sản trí tuệ khác: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,…; cũng như xây dựng và phát triển thương hiệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

          2. Đối tượng: Cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà sáng chế và các đối tượng khác quan tâm.

          3. Thời gian: 08h30 – 16h00 thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 01/4 đến 18/5/2017.

          4. Chuyên gia tư vấn: Các chuyên gia hàng đầu của Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sáng chế Việt Nam, Công ty TNHH tư vấn Aliat Legal và Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu Việt Nam.

          5. Cách thức liên hệ:

          Để công tác tổ chức và tư vấn được hiệu quả nhất, đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đăng ký trước với Hội Sáng chế Việt Nam, thông tin đăng ký tư vấn gồm: họ tên, đơn vị, số điện thoại, email, nội dung cần tư vấn… (nên đăng ký qua email), gửi về địa chỉ: Hội Sáng chế Việt Nam, Tầng 1 nhà B, số 31 Hàn Thuyên, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; email: hoisangche@gmail.com hoặc tranngoc.via@gmail.com

          Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

4078086
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech