Phê duyệt kinh phí thực hiện dự án nông thôn miền núi.

Thông báo

Phê duyệt kinh phí thực hiện dự án nông thôn miền núi.

Ngày 30  tháng  6  năm 2017, UBND tỉnh có quyết định số 1813/QĐ-UBND Phê duyệt kinh phí đối ứng của tỉnh để thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến nguồn nước tại tỉnh Bình Thuận” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện trong năm 2017, do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận chủ trì, với tổng kinh phí thực hiện là 5.500.000.000 đồng, trong đó:

-   Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 3.100.000.000 đồng (theo Quyết định số 1036/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Kinh phí đối ứng của tỉnh: 2.400.000.000 đồng. bao gồm:

  + Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 540.000.000 đồng (Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm được UBND tỉnh giao cho ngành khoa học công nghệ).

    + Kinh phí từ nguồn khác: 1.860.000.000 đồng (gồm kinh phí đối ứng từ phía cơ quan chủ trì và phía người dân thụ hưởng). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3403456
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech