Thông báo huy động vốn Điều lệ Quỹ phát triển KHCN

Thông báo

Thông báo huy động vốn Điều lệ Quỹ phát triển KHCN

Quỹ Phát triển khoa học công nghđược thành lập theo Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận.  Đến nay, nguồn vốn Điều lệ hoạt động của Quỹ là 4.500.277.476 đồng. 

Giai đoạn năm 2011- 2017, Quỹ đã cho vay 03 Dự án với tổng số tiền cho vay là 1.480 triệu đồng và hoàn thành việc thu hồi vốn vay.

Căn cứ Điều 3 - Điều lệ Quỹ (theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận) quy định: Kinh phí hỗ trợ đóng góp từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 10% (500 triệu đồng) nhằm huy động đủ vốn theo Điều lệ là 5 tỷ đồng.

Nhằm để các tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện tham gia hoạt động tín dụng và hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ của địa phương, Cơ quan điều hành Quỹ thông báo  đến các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia góp vốn đối ứng Điều lệ Quỹ với mức tối thiểu là 500 triệu đồng.

Về quyền lợi của các bên góp vốn sẽ được thỏa thuận theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định có liên quan đến hoạt động tín dụng hiện nay.

Chi tiết đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển KHCN tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ số 8 Nguyễn Tất Thành - TP Phan Thiết. Điện  thoại: 0252.3824980 (Gặp Bà Nguyễn Thị Kim Loan).

Rất mong sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp.

Trân trọng cám ơn./.


file đính kèm

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5297356
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3821408; Fax: (062).3824053

Email: skhcn@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech